Öregrundsungdomar

Jag läser senaste LUPP:en om ungdomar 13-16 år i Östhammars kommun:

Trygghet i bostadsområdet
”Frågan om hur trygg man känner sig i bostadsområdet har även analyserats per bostadsområde. Vad som framgår är att det inte är några större skillnader mellan olika områden sett till andelen som alltid eller oftast känner sig trygga. Öregrund sticker dock ut genom att samtliga ungdomar som bor där alltid eller oftast känner sig trygga, medan ungdomarna i Gimo i något lägre grad än övriga känner sig trygga. Ifråga om hur stor andel som alltid känner sig trygga finns vissa skillnader mellan olika områden. Ungdomarna i Östhammar, Österbybruk och Alunda känner sig alltid trygga i ungefär samma utsträckning (66-69 %). I Öregrund är andelen ungdomar som alltid känner sig trygga högre, 80 %, medan motsvarande andel i Gimo är lägre, 50 %.”

Info från kallelsen Kultur- och fritidsnämnden 3 juni 2021.

You may also like...