Östhammars kommun på plats 10 av 290 Sveriges Friluftskommun 2017

Se där! Äntligen ser vi Östhammars kommun långt upp i en rankinglista! Kommunen är på plats 10 av 290 kommuner i rankingen Sveriges Friluftskommun 2017.
Rankingen görs av Naturvårdsverket.
På plats 10 finns kommunerna Luleå, Tjörn, Örnsköldsvik och Östhammar.
LÄNK: Naturvårdsverket/Sveriges Friluftskommun 2017 

You may also like...