Speciell satsning för 70+ i Östhammars kommuns gym

I kallelsen för Kultur- och fritidsnämnden 25 mars, punkt 4

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra 100 000 kr från hälsobudgeten till särskilt utrustningsbidrag för pensionärs- och äldreföreningar för att användas under våren och sommaren 2021.

Ärendebeskrivning
På grund av restriktioner kopplade till pandemin har de flesta planerade hälsofrämjande aktiviteter för riskgruppen 70+ ställts in och sim-, sporthallar och gym periodvis varit stängda.
Under sommarhalvåret 2020 genomfördes ca:10 aktiviteter utomhus riktat till gruppen 65+. En stor del av hälsobudgeten lämnades ändå outnyttjad, också på grund av att aktiviteter riktade till andra grupper ställdes in.
År 2021 anser vi att läget är detsamma eller värre och att ännu större del av budget förväntas lämnas outnyttjad. Därför föreslår fritidsenheten en tillfällig överföring av 100 000 kr från hälsobudgeten som en speciell satsning riktad mot gruppen 70+ och att den kommer gruppen till gagn redan under våren. Till exempel är intresset för stavgång stort. Om pensionärs- och äldreföreningar har möjlighet att köpa in och äga gångstavar skulle det på ett effektivt sätt möjliggöra deras förbättrade hälsa. Boule är också en aktivitet som vi gärna stödjer bland annat eftersom även den kombinerar viktiga hälsoaspekter som social samvaro, motion och friskluft.

You may also like...