Besök Anders Mats-gården på Gräsö

Kaféet på Anders Mats-gården, Gräsö har öppet denna vecka och kommande vecka klockan 12-15.

I Söderboda finner du en by med ålderdomlig prägel och ett småbrutet odlingslandskapet. Byn grundades troligtvis redan i slutet av 1400-talet och låg då på ön Wiggan, som senare har växt ihop med Gräsön p.g.a. landhöjningen. Till skillnad från Norrboda så flyttades enbart tre av Söderbodas 17 gårdar ut vid laga skiftet i slutet av 1800-talet vilket gör att byn till stora delar har kvar sin gamla struktur. Söderboda är fortfarande idag den största byn på Gräsön.
I Anders Mats, en av gårdarna i Söderboda finns det sommartid konstutställning. På gården kan du även se betande roslagsfår samt lära dig mer om gårdens historia.
LÄNK: UPPLANDSSTIFTELSEN/ANDERS MATS-GÅRDEN

You may also like...