Det finns kommunal mark på Gräsö! Varför bygger inte Östhammarshem lägenheter?

Det finns kommunal mark på Gräsö och det behövs hyreslägenheter på Gräsö! Senast det byggdes hyresrätter (40 lägenheter, Sundsborg, privat aktör) på Gräsö ökade Gräsös befolkning med cirka 100 personer. Det var i början av 1990-talet.
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C):
”Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter.”

Så, varför bygger inte Östhammarshem hyreshus på Gräsö då? Mark finns! Sätt igång med processen! Men, Spangenberg  tycker att privata aktörer kan bygga på Gräsö: ”Kommunen är beredd att genom en markanvisning överlåta marken till den möjliga exploatören” …
LÄNK: SR P4 Uppland – Fler bostäder önskas på sommarresemål

En fråga till politiken i Östhammars kommun: Hör Gräsö till Östhammars kommun på riktigt, eller är ön bara ett sommarnöje, precis som Öregrund?

You may also like...