Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn, Gräsö. Samråd pågår mellan 6-27 maj 2022

Östhammars kommun:
Det huvudsakliga syftet med planen är att möjliggöra för ett samlat område av bryggor och båtplatser för dels de boende i de 20-tal planerade enbostadshusen som detaljplanen i den sydöstra delen av fastigheten medger men även till övriga boende på Gräsö som är i behov av båtplats.
Planområdet är beläget längs Gräsös västra kust, ca 10 minuters bilfärd norr om Gräsö färjeläge.

Här finns alla dokument som rör detaljplanen:
Mårtensboda 1:1 småbåtshamn – Östhammars kommun

You may also like...