Först skolnedläggning – sedan medborgardialog

”Fantastisk” kommun det här, eller hur? Först tar kommunstyret och kommunfullmäktige beslut om att avveckla Gräsö Skärgårdsskola. Därefter åker de på dialogturné till Gräsö:

”Möt politiker och tjänstemän
Under vårvintern 2019 planerades och genomfördes en dialogturné med stopp i de större tätorterna. Med på dialogturnén fanns politiker från samtliga nämnder och förvaltningschefer, för att svara på frågor och berätta om verksamheterna. Planen är att samma gäng ger sig ut i höst igen, men då för att besöka bland annat Valö och Gräsö.”

LÄNK: Så arbetar vi med resultatet

Konsten att göra saker och ting i fel ordning!

You may also like...