Gräsö Kött AB – inget ekonomiskt vinstsyfte

Med visionen att åter göra Gräsö till en plats där djur öppnar våra landskap och ger liv åt en av skärgårdens vackraste platser har vi startat Gräsö Kött AB utan vinstsyfte.
Under 2016 har Gräsö Kött AB börjat arrendera vallar och betesmarker i bland annat Söderboda och Österbyn. Under kommande år önskas fler vallar och betesmarker arrenderas.
Läs mer hos Gräsö Kött AB
Läs mer hos Roslagshagar


You may also like...