Riktad försäljning av Gräsö skola till Östhammarshem

Jag läser kallelsen för ksau 13 oktober, punkt 13, sidan 21:

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för att genomföra en riktad försäljning av Gräsö Skola till Östhammarshem.”
– – –
” Syftet med detta är att Östhammars kommun vill stärka bostadsutbudet på Gräsö och ser att den allmännyttiga stiftelsen har en viktig roll i detta. En riktad försäljning innebär ett undantag från hur kommunen brukar förfara vid försäljning av fastigheter, där det normala är att låta mäklare annonsera en fastighet för försäljning på den öppna marknaden.”


You may also like...