Röda gullvivor har tittat upp på Gräsö

De här röda gullvivorna tittade upp på Björkbacken, Gräsö, 19 februari. De klarade nattens minusgrader.

Gullvivan är fridlyst i hela landet
Det är i hela landet förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växten med rötterna, plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växten för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Björkbackens privatbrygga.

You may also like...