Sladdarön

Gräsöarkivet: Under andra halvan av 1800-talet har Sladdarön sin storhetstid, då J W Beckman flyttar hit, renoverar och bygger upp och både byggnader och jordbruk. Det tidvis stora jordbruket lades ner på 1950-talet och gården började förfalla. På 1960-talet revs delar av bebyggelsen och idag finns endast ett antal mindre ekonomibyggnader kvar. Ön ägs idag av Johnsson-koncernen.

FOTO: Hans Lindström

You may also like...