Vad händer med förskolan på Gräsö?

Jag läser protokollet från Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter:

− Under december kommer en redovisning av resultaten i grundskolan. Generellt är resultaten något bättre, jämfört med föregående år, men det är stora skillnader mellan skolorna.
− Kort information om Forsmarks skola.
− Det är få barn på Gräsö förskola.

Fortfarande har kommunen inte bjudit in till medborgardialog på Gräsö och i Valö. Ska hela Gräsö avvecklas först och sedan blir det medborgardialog?

You may also like...