Vad händer med världens bästa lokalsamhälle?

2011 sjösatte Östhammars kommun en vision, ”Östhammar, världens bästa lokalsamhälle 2020.”
Tiden går, det är bara lite drygt tre år kvar …                              
Det skulle vara intressant att höra hur arbetet fortgår, för jag utgår från att man jobbar för fulla muggar när det handlar om ett så storslaget mål och hoppas att det inte bara var resultatet av en slogan-tävling, som något reklamgeni kommit på, och som av kommunen mottogs som en räddande ängel, nu när vi dessutom lever i en tid med stora problem när det t.ex. gäller demokrati, miljö, resursfördelningar eller stora folkvandringar.                                                                                                                         
Nu är det inte ALLT som är svajigt i kommunen, men sätter man ribban så högt som man gör, så gäller det väl att man kan stå för det på något sätt?                               
Hur ska man sköta marknadsföringen så att en barnfamilj vill flytta till Östhammars kommun, där man funderar på att lägga ner skolor, stänga nattjouren på sjukhuset, där man har en bristfällig medborgardialog, där man säger sig inte behöva någon stadsarkitekt eller där man saknar en policy för det offentliga rummet, eller där man vill föreslå att göra en folkomröstning NU, visserligen bara rådgivande om slutförvaret i Forsmark, en fråga där det är högst sannolikt att det blir känslorna som får styra?
Detta skulle kanske kunna vara några saker att fundera över i det fortsatta arbetet med världens bästa lokalsamhälle.                                                                                                                       
/ Hans Lindström, Långgatan 15, 742 42 Öregrund.
Tel 070 570 33 29

You may also like...