Vem äger Öregrunds griftegård – egentligen?

Öregrunds griftegård, vid Hummelvägen, blev aldrig överförd till Öregrunds församling. Vid en ägarutredning år 1980 hittades ingen överlåtelse.
Det är Svenska Kyrkan som är ansvarig för begravningsverksamheten i Öregrund.

Hemställan
Roslagens norra pastorat hemställer att kommunstyrelsen för över fastigheten 180:1 till Roslagens norra pastorat genom förslagsvis ett gåvobrev.
(Dnr KS-2023-772-1)

You may also like...