Villkor för annonsering på Öregrundar-bloggen

Villkor för annonsering på Öregrundarbloggen:
* Företagets innehavare ska helst bo och verka i 1) Öregrund 2) Östhammars kommun (betala skatt i Östhammars kommun).
* Företaget ska vara ett ’gott företag’ och samverka med andra genom att inte sträva efter att konkurrera ut andra företag. Tomma butikslokaler stämmer inte överens med vad som är bäst för Öregrund.
* Företaget ska drivas året om (alltså inga företag som har öppet endast på sommaren).
* Företaget ska ha en hemsida och/eller Facebook där E-Korren kan hämta material till Öregrundarbloggen.
* Företagaren ska själv hålla reda på när annonsperioden är slut och kontakta E-Korren vid önskemål om fortsatt annonsering.

LÄS MER VID ”ANNONSERA HÄR” (BLÅ KNAPP HÖGER MENY)

You may also like...