Nils Petrus Ödmans kärlek till Öregrund

Nils Petrus Ödmans (1856-1905) kärlek till Öregrund kan man läsa om i boken Öregrunds historia – en krönika sammanställd till Öregrunds 500-årsjubileum år 1991, av Agne Andersson, Torbjörn Forsman, Stig Södergren och Gösta Öberg. Från den boken har jag hämtat dikten Jag älskar dig! En dikt tillägnad Öregrund år 1895:

Jag älskar dig!

Jag älskar dina friska vindar,
som skänka svalka under sommarens brand.
Jag älskar detta blåa haf, som lindar
så mjukt sin arm omkring din sträckta strand.

Jag älskar det, då i dess blanka yta
det speglar Gräsö land och Djurstens fyr;
Jag älskar det, då vildt dess vågor ryta
och hvita skummet yr.

Men mest jag tjusas dock när solen glider
så stilla ned uti dess vilda famn
och öfver land och haf och himmel sprider
en glans, en glöd, en skönhet utan namn.

You may also like...