Ingen vakar över Öregrunds exploaterade torg – en sorg

Har du synpunkter på hur det ser ut på Öregrunds torg? Östhammars kommun har ansvar för hur det ser ut. Tänker du att det är dit man ska vända sig med synpunkter? Försök med det, du. Torget ser ut exakt så som Östhammars kommun tycker att det ska se ut.

Inga änglar vakar över torget, som helt saknar skydd.
Har du synpunkter på hur torget ser ut? Vänd dig till Upplandsmuseet:
https://www.upplandsmuseet.se

You may also like...