Människor är väl olika och uppskattar olika miljöer? Är Hamntorget i Öregrund en uppskattad miljö?

Har samlat på mig ett gäng akademiska avhandlingar och undersökningar om hur människor mår i olika miljöer. Jag pluggade Miljöetik för några år sedan och intresset för särskilt stadsmiljöer hänger kvar.
Finns det på riktigt även Öregrundsbor som mår bra i den stadsmiljö Öregrunds hamnområde har att erbjuda höst, vinter och vår:
Östhammars kommun: ”Målsättning är att värna om ett trovärdigt intryck av Öregrunds hamnområde”

Öregrundsborna är nöjda
Tidigare blogginlägg på samma tema som ovan:
Positiva och Negativa fritextsvar i enkäten om centrala Öregrund och specifikt restauranger

Människor är väl olika och uppskattar olika miljöer?
Även om det delvis är sant kan vi se mönster i att många individer tycker någorlunda lika, det som kallas intersubjektivitet. Vi bör därför vara lyhörda inför den kunskapen om vi gör anspråk på att skapa attraktiva och socialt hållbara miljöer.
(Eva Minoura, 2016)
Forskning – Arkitekturupproret

Lena Steffner menar att det faktiskt går att ta reda på om stadsmiljöer är bra eller dåliga. Hon skapade en frågemodell i vilken personer fick gradera hur de känner sig i olika stadsmiljöer; glada, upplivade, trygga, uttråkade och så vidare. Hon konstaterar bland annat att en enkel, repetitiv och utarmad arkitektur gör människor oroliga, missmodiga och irriterade.
Forskning – Arkitekturupproret

Problemet med Östhammars kommun är att folkvalda politiker och tjänstemän inte har några som helst ambitioner och anspråk – eller ens kunskaper – om något som rör arkitektur och vackra miljöer, särskilt stadsmiljöer. Se Rådhustorget i Östhammar! Skräckexemplet är ändå Hamntorget i Öregrund.

Hur känns det att promenera på Hamntorget höst, vinter och vår? Blir du glad av miljön? En levande miljö du blir upplivad av? Känner du dig trygg med den stadsmiljö du promenerar i? Uttråkad? Missmodig?

De flesta människors preferenser visar att vi vill ha en mer lokal och historiskt refererad arkitektur som är psykologiskt trovärdig och förståelig.

Hur nöjd man är med sin stad eller sitt bostadsområde beror till stor del på hur vackert det är. En studie från USA gjord 2011, visar att korrelationen mellan ett områdes skönhet och hur nöjd befolkningen är med sitt område är viktigare än alla övriga attribut.

En stark känsla av lokal identitet har också visat sig vara extremt viktigt. En känsla av att platsen man är på är speciell, att den inte kunde vara var som helst. Detta kan man till exempel framkalla genom användandet av material och stil som refererar till platsens unika historia.

Forskning: God estetik gör oss lyckligare och mer sociala – Arkitekturupproret

You may also like...