”Medverkan i utvecklingen av ett attraktivt torg i Öregrund”

Den förening i Öregrund som krögarna är medlemmar tänker sig att de kan göra vad de vill med Hamntorget – för det gör de redan. På föreningens webbsida står bl.a. det här: ”Medverkan i utvecklingen av ett attraktivt torg i Öregrund” (*)

Eftersom varken Öregrundbor eller Öregrunds utvecklingsråd har involverats i ett ”attraktivt torg” kontaktade jag relevant personal i Östhammars kommunhus, och svaret nedan är en sammanfattning av alla svar jag fick på fyra delfrågor om Hamntorget. Observera att det alltså inte handlar om breddning av bryggor och utbyggnad med trädäck nu, utan endast om Hamntorget. Här är kommunens sammanfattade svar i kursiv stil:

Ingen nämnd i vår kommun har tagit beslut om utveckling av Hamntorget. Kommunen är politiskt styrd, gäller även Öregrund. Ingen tjänsteman i kommunhuset har delegerats i det här ärendet, det finns inga uppdrag att utveckla Hamntorget och det finns heller ingen budget. Öregrundsborna, det lokala näringslivet och Öregrunds utvecklingsråd kommer att involveras om/när det startar en utvecklingsprocess om Hamntorget.

(*) För vem ska torget vara attraktivt? För oss som vistas och promenerar på torget varje dag? Blir vi uppmuntrade av den ”attraktiva” bråten som sommarkrögarna lämnat kvar efter sig?
Hamntorget ska alltså inte vara attraktivt för Öregrundsbor. Så, för vem ska torget vara attraktivt?

You may also like...