Kommunen skrotar sina planer på bostäder på Källör Östhammar – men hotell på Öregrunds torg?

Jag läser rubrik i UNT på nätet: ”Efter många negativa synpunkter – nu skrotas bostadsplaner. Ett klick på rubriken och vi ser bildtexten: ”I förslaget var området intill societetshuset Källör utpekat som tänkbart område för nya bostäder. Men efter stora protester ser det nu ut att inte bli verklighet.”

Citat från ett dokument som verkar ha författats i någon typ av rus?
När du läst hela dokumentet, som är på bara 41 sidor, från år 2005, är det inte svårt att förstå att kommunhusfolket på riktigt hämtar idéer här:
Utvecklingsmöjligheter i Östhammars kommun

”Ett projekt drogs igång med det uttalade syftet att etablera Östhammar som Sveriges svar på spanska solkusten. Det hade blivit allt vanligare att svenskar i de övre åldersgrupperna sökte sig söderut och inte minst Spanien hade blivit ett attraktivt mål för dessa utvandrare. I Östhammars kommun ville man erbjuda ett alternativ närmare släkt och vänner med ypperlig boendestandard i trivsam skärgårdsmiljö samt god tillgång på olika typer av service. Inom hälso- och sjukvårdssektorn hade kommunen redan tidigare flera företag inriktade på fysisk och psykisk rehabilitering. Med satsningen på 55+ kom nya företag inom alternativmedicin in i bilden liksom upplevelseguider, personliga tränare, dietister med flera kunskapsinriktade serviceföretag. Efterfrågan på denna typ av tjänster var stark både inom kommunen och i dess omgivning och en avsevärd mängd besökare fann sin väg till hälsokommunen Östhammar sedan de lokala entreprenörerna inom besöksnäringen skräddarsytt paketerbjudanden som marknadsfördes bland annat i TV och Stockholms tunnelbana.”

”Till uppsvinget inom besöksnäringen bidrog även de nyplanerade fritidshusområdena i kommunen, som av något skäl även attraherat ett ganska stort antal nyrika balter och ryssar. Ryktet sade att det hade att göra med tillverkningen av lyxyachter i Öregrund – att kunder på besök fängslats av Upplandskustens skönhet men även sett möjligheter att med Östhammars kommun som bas bedriva affärsverksamhet i Sverige. De fritidshus de byggde var också något utöver de vanliga och självfallet vinterbonade, vilket inte var något problem då kommunen planerat områdena med en infrastruktur för åretruntbruk och t o m uppmuntrade till permanentning.”

Vad tycks om ett stort hotell mitt på torget i Öregrund?
”Öregrunds amatörarkitektgrupp” har nu gjort många illustrationer, och här publiceras den första. Det är alltså inte gruppen som hittat på detta om hotell mitt på torget – det är Östhammars kommuns/sektor samhälles våta dröm.

Läs gärna på sidan 75 i översiktsplanen under huvudrubriken Industri och verksamheter och vidare under IV – 301 – KIOSKEN:

”Kommunal mark som arrenderas idag delvis där restaurang och kiosk bedrivs på platsen. En mer permanent lösning på byggnad och ett helhetsgrepp av platsen bedöms lämplig. Verksamheter för handel, restaurang, kontor eller hotell ska medges på platsen och ingen störande miljöverksamhet ska förekomma.”

Här kan du skicka in hurra-rop till Sektor samhälles planenhet, för det är antagligen den enda respons folket i Östhammars kommunhus tar till sig. Om du inte gillar idén med ett hotell på torget i Öregrund, så skicka synpunkter då också.
Senast den 12 maj ska synpunkter på samrådshandlingen om ny översiktsplan vara inskickad till kommunhusfolket:
Förlängd svarstid för synpunkter till ny översiktsplan – Östhammars kommun (osthammar.se)

Endast fantasin sätter stopp för hur många våningar hotellet kan ha. Tio våningar till kanske?
Illustration: Öregrunds amatörarkitektgrupp
Illustration: Öregrunds amatörarkitektgrupp
Självklart ska chefen för sektor samhälle vara med på skylten – den som hjälper delar av besöksnäringen i Öregrund att få sin vilja igenom. Som ju alla ’vet’ är Öregrund en ”nationell magnet”:
Sektor Samhälle i Östhammars kommunhus tror att Öregrund finns endast på sommaren

You may also like...