Östhammars ”kommunala rättvisa” för Öregrunds bibliotek – ständiga försämringar

Det är verkligen inte så, att även om du inte använder Öregrunds bibliotek till något alls, och fullständigt skiter i om det finns ett bibliotek eller ej, så blir din kommunalskatt inte lägre för att du inte använder kommunal service som finansieras med skattemedel. Samma gäller för förskola, skola och fritids – det spelar ingen roll om du själv inte har barn, du får inte lägre skatt för att du inte ”belastar” kommunal service. Så, kanske dags att fler Öregrundsbor än bara en handfull börjar bry sig om allt ni finansierar men snart inte har kvar.

Att fördela bibliotekens pengar ”rättvist” handlar hur självklart som helst om att biblioteket i just Öregrund ska ha färre öppetdagar och kortare öppettider.

Den här veckan har vårt bibliotek öppet sammanlagt åtta timmar. Bibliotekschefen och verksamhetschefen för Attraktiv (!) kommun skyller på sjukdom bland bibliotekarierna. Mycket märkligt att bibliotekarien på just Öregrunds bibliotek är ”sjuk” just tisdagar och torsdagar varje vecka året om. Självklart är bibliotekarien inte sjuk, utan det är Östhammars kommun som avvecklar sitt bibliotek i Öregrund i långsamma steg. ”De blir lite arga i början, men sen vänjer de sig” – ungefär så tror jag att de resonerar om allt som har med kustområdet att göra.

Minns du avvecklingen av Gräsö skola? Först avvecklades årskurserna 4-6. Då blev det färre elever i skolan, vilket är ganska självklart. Oj, så få elever det är i Gräsö skola – avveckla!

Om vi kikar i statistiken för antal besök på Öregrunds bibliotek en riktigt seg och tråkig månad, som en vintermånad. Hur ser det ut med antal besökare då på biblioteket i Öregrund:
996 besök januari 2020.
Sedan, efter att kommunen öppnade alla bibliotek igen efter pandemistängningen, började kommunen experimentera med öppettiderna i Öregrund, och drog ner på öppetdagar och öppettider:
481 besök i januari 2022.

Oj, så få besökare det är på Öregrunds bibliotek. Besöksantalet har halverats. Enligt den kommunala logiken finns det antagligen ingen anledning att ha ett bibliotek i Öregrund eftersom besöken dit har halverats.

När jag besöker Storbrunn finns oftast fler personal där samtidigt än det är besökare där samtidigt. Där ska det vara överdrivet mycket personal, medan Öregrunds bibliotek smyg-stängs.

Ordinarie öppettider på Öregrunds bibliotek är måndag till fredag! Punkt!
Östhammars kommun menar att ”ordinarie öppettider” är när biblioteket fortsätter att ha stängt tisdagar och torsdagar.

Här kan du ta en titt på öppetdagar och öppettider på Öregrunds bibliotek idag och framöver genom att klicka på pilarna ”Öppettider”:
Öregrunds bibliotek – Biblinord

Det här skitstyret vi har i kommunhuset kommer att ta död på Öregrund.

Hur mycket pengar tjänar kommunen på att ha stängt på Öregrunds bibliotek?

Kommunen sparar in på el, sparar in på kostnader för varje utlånad bok, sparar in på slitage m.m. Den största kostnaden är förstås personalkostnaden. Låt säga att en bibliotekarie tjänar 30 000 kronor i månaden. Hela lönekostnaden (inklusive månadslönen) blir cirka 42 000 kronor i månaden.
Biblioteket var tidigare öppet måndag-fredag. Vi kan hålla oss till lönekostnaden 42 000 kronor:
42 000 kronor fördelat över 20 arbetsdagar per månad är 2 100 kronor personalkostnad per öppetdag.
Om kommunen har stängt på Öregrunds bibliotek tre vardagar blir det en besparing på 6 300 kronor per vecka. Vid stängt ’bara’ två vardagar blir det en besparing på 4 200 kronor per vecka. Struntsummor!

Krogarnas tidigare hyra för offentlig mark till terrasserna var 6 000 kronor per år. Jag räknar till 7 krogar/serveringar med terrasser på offentlig mark och på vatten, men som det här året inte behöver betala en enda krona i avgift: 7 * 6 000 = 42 000 kronor, som kommunen valt att inte fakturera.

Vi får se vad som bantas och/eller avvecklas i Öregrund när fakturan för breddade bryggor och nytt bryggdäck till sommarkrögarna ska betalas. Öregrund är bara ett ”kommunalt sommarprojekt” med påtvingad självförsörjning.

You may also like...