Tätorternas befolkningsutveckling i Östhammars kommun 2014-2023 (Öregrund tappar mest av alla)

Information hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB).
De sju tätorterna i bokstavsordning:

ALUNDA
År 2014 : 2 300 invånare
År 2015 : 2 342 = +42
År 2016 : 2 409 = +67
År 2017 : 2 387 = -22
År 2018 : 2 457 = +70
År 2019 : 2 469 = +12
År 2020 : 2 467 = -2
År 2021 : 2 642 = +175
År 2022 : 2 669 = +27
År 2023 : 2 677 = + 8

DANNEMORA
År 2014 : 193 invånare
År 2015 : 214 = +21
År 2016 : 226 = +12
År 2017 : 235 = +9
År 2018 : 226 = -9
År 2019 : 234 = +8
År 2020 : 238 = +4
År 2021 : 238 = 0
År 2022 : 254 = +16
År 2023 : 243 = -11

GIMO
År 2014 : 2 672 invånare
År 2015 : 2 693 = +21
År 2016 : 2 765 = +72
År 2017 : 2 765 = 0
År 2018 : 2 775 = +10
År 2019 : 2 799 = +24
År 2020 : 2 791 = -8
År 2021 : 2 796 = +5
År 2022 : 2 820 = +24
År 2023: 2 811 = -9

HARGSHAMN
År 2014 : 275 invånare
År 2015 : 277 = +2
År 2016 : 281 = +4
År 2017 : 283 = +2
År 2018 : 287 = +4
År 2019 : 288 = +1
År 2020 : 278 = -10
År 2021 : 292 = +14
År 2022 : 281 = -11
År 2023: 284 = +3

ÖREGRUND
År 2014 : 1 571 invånare
År 2015 : 1 557 = -14
År 2016 : 1 577 = +20
År 2017 : 1 588 = +11
År 2018 : 1 572 = -16
År 2019 : 1 592 = +20
År 2020 : 1 572 = -20
År 2021 : 1 585 = +13
År 2022 : 1 597 = +12
År 2023: 1 571 = -26

ÖSTERBYBRUK
År 2014 : 2 273 invånare
År 2015 : 2 325 = +52
År 2016 : 2 353 = +28
År 2017 : 2 409 = +56
År 2018 : 2 378 = -31
År 2019 : 2 387 = +9
År 2020 : 2 372 = -15
År 2021 : 2 375 = +3
År 2022 : 2 365 = -10
År 2023: 2 349 = -16

ÖSTHAMMAR
År 2014 : 4 536 invånare
År 2015 : 4 597 = +61
År 2016 : 4 645 = +48
År 2017 : 4 704 = +59
År 2018 : 4 764 = +60
År 2019 : 4 823 = +59
År 2020 : 4 827 = +4
År 2021 : 5 002 = +175
År 2022 : 4 976 = -26
År 2023 : 4 974 = -2

Källa:
Förtätning och utglesning av tätorter, befolkning efter tätortens basår och tätort. År 2015 – 2023

You may also like...