Vad tycker Upplandsmuseet om krogserveringar på bryggor och bryggdäck i Öregrund?

Den 14 februari 2022 skrev en tjänsteperson på Upplandsmuseet, Marja Erikson, så här, efter att den som är ansvarig för utbyggnaden av Öregrunds hamn, Lasse Karlsson, kontaktat Upplandsmuseet angående Upplandsmuseets synpunkter på att släppa ut krögarna även på bryggor och bryggdäck:

”Som vi framfört tidigare är trädäck utanför bodarna/restaurangerna inte något positivt för kulturmiljövärdena, tvärtom, eftersom kontakten med vattnet blir betydligt mindre.”
”Vindskydd, skärmtak, markiser etc. skulle vara mycket negativt för Öregrunds hamn som kulturmiljö.”
”Har ni haft samråd med Länsstyrelsen (angående riksintresset)?

”Upplandsmuséet påpekar även att man ska vara medveten om de kulturvärden som finns och arbeta utifrån dessa. Som exempel är vattenspegeln framför sjöbodarna och deras kontakt med vattnet ett kulturvärde i sig.”
(I protokoll från 27 april 2022 då Marja Erikson närvarade via länk på ett möte om hamnen.)

* Marja Erikson är avdelningschef Kulturmiljö, fil. dr.
* Vad folket i sektor samhälle i Östhammars kommunhus har för utbildning som är relevant för vård av kulturmiljöområden vet jag. Jag begärde ut ansökningarna till de tjänster de har nu med respektive CV. Eftersom kommunhusfolket har fokus på sommarkrögarnas näringar så verkar de anse att utbildning inom kulturmiljövård inte är relevant. Det finns inte ens en stadsarkitekt i kommunhuset!

Upplandsmuseet
”Upplandsmuseet har en omfattande verksamhet som rör byggnadsvård och kulturmiljöer. Våra byggnadsantikvarier bidrar med sin sakkunskap till attraktiva livsmiljöer, fördjupad historisk kunskap och bevarade kulturarv.”
Byggnadsvård och kulturmiljö – Upplandsmuseet

Kommunhusfolket
De bidrar med ’sakkunskap’ om vad krögarna vill ha och fungerar som krögarnas språkrör, men det vill de inte erkänna.
Politiken delegerar till ’kunniga’ tjänstemän.

Majoritetskommunalråden har tittat åt ett annat håll:
Margareta Widén-Berggren (S) – Östhammars kommun (osthammar.se)
Jacob Spangenberg (C) – Östhammars kommun (osthammar.se)
De hjälper inte att de ’slutar’ för de är ändå kvar och påverkar det som sitter i väggarna om hur specifikt Öregrund ska användas. Så, vilket parti bryr sig om kustområdet Gräsö-Öregrund även mellan valdagarna? Bara för att S delar ut rosor utanför Coop Öregrund betyder det inte att det partiet bryr sig det minsta om Öregrund och just Öregrunds kulturmiljöområde. Och C kör med ”närodlad politik” i sina valkampanjer.

You may also like...