Vart tog yrkesfiskarna i Öregrunds hamn vägen?

Visste du att en inflyttad ”Öregrundsbo” lobbade i kommunhuset för att få bort fiskebåtarna från Öregrunds hamn? Det lyckades, tyvärr. Det klagades på att kompressorerna lät på nätterna. Yrkesfiskarna var i vägen för krognäringen och i vägen för sommarturismen, menade dåvarande hamnfogden. Gräsö-Öregrund Yrkesfiskarföreningen flyttade från Öregrunds fiskehamn till Kärrdal.

’Självklart’ (ironi) hör inte fiskebåtar till en fiskehamn och båthamn som Öregrunds hamn egentligen är. Bort med yrkesfiskarna! Vilka typer av företagare Östhammars kommun föredrar vid Öregrunds hamn än yrkesfiskare är övertydligt. Hur låter det nu på nätterna?

I översiktsplanen som har varit ute på samråd står följande om yrkesfiskarna i Östhammars kommun:

FISKE
Yrkesfisket har inte längre någon stor betydelse för näringsliv och sysselsättning i kommunen, men hela kuststräckan ingår i ett område av riksintresse för yrkesfiske (se sid 170). År 2021 finns i Östhammars kommun 6 registrerade båtar för yrkesfiske och tio personer med yrkesfiskelicens. Yrkesfisket är småskaligt, kustnära och främst inriktat på fiske efter strömming, sik, abborre, gös och gädda.
Öregrund fungerar som huvudhamn för fisket och där finns också ett förädlingsföretag för fisk och skaldjur.
Vid Kustlaboratoriet i Öregrund bedriver SLU forskning om fiske och
fiskbestånd. Vattenbruk med fiskodling finns inte i någon större
omfattning. Liksom i resten av landet ökar fisketurismen.

(Sidan 150 i ÖP)

Jag minns inte vilket år jag tog dessa bilder, men det var när det var normalt för yrkesfiskare att lägga till vid kaj i Öregrunds fiskehamn.
Kärrdal.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *