500 år sedan Stockholm satte Öregrund i brand

Öregrund har många skitår i sin historia. År 2021 är det 500 år sedan Stockholms borgerskap bad om att Öregrund skulle brännas. Så skedde.
År 1520 togs beslutet att avhysa Öregrundsborna till bl.a. Stockholm och år 1521 brändes Öregrund ner.

You may also like...