Ångbåtskajen i Öregrund stod klar år 1901

Öregrunds Hembygdsförening:
https://www.facebook.com/oregrundshembygdsforening

Ångbåtskajen i Öregrund under byggnad. Stod klar år 1901 till en kostnad av 50 646 kronor, varav 26 600 erhållits i statsbidrag. Arbetsledare var mekaniken C F Andersson från Stockholm som efter detta arbetets slutförande var med och anlade Rörhamns Varv vid Kärrdal samma år.
Observera sjöbodarna (de som idag finns kvar) på sina stenkistor i vattnet och dykaren som sitter på muren. Den muren fick sedan en ny uppgift som kyrkogårdsmur.

You may also like...