Berättelsen om Öregrunds sigill och stadsvapen

Du har sett att Öregrunds stadsvapen står i Östhammar? Märkligt, eller hur? Vad har det där att göra? Östhammars stad har ett eget stadsvapen med ett nät och en fisk. På Öregrunds stadsvapen finns ett skepp.
Berättelsen om Öregrunds sigill och stadsvapen
I Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet föreskrevs städernas vapen. Där skrevs om Östhammars nät med fisk, och om Öregrunds skepp. Öregrund fick stadsprivilegier år 1491 och fick sitt sigill år 1589. Sedan 1967 förvaras sigillet på Öregrunds hembygdsgård. Innan dess förvarades sigillet i Öregrunds stadsarkiv på Rådhuset.
Sigillet har överlevt alla stadsbränder! Det finns dokument från tidigt 1800-tal med Öregrunds sigill i rött lack.

I Östhammars Tidning den 18 december 1948: ”Riksheraldikerämbetet föreslår regeringen fastställa vapen och flagga för Öregrund sålunda: ”I fält av silver en tremastad röd karavell med seglen beslagna på mellersta masten och seglande på en vågskura bildad stam.” Vapnet går tillbaka på bilden i det av staden sedan slutet av 1500-talet använda sigillet.” Öregrunds stadsvapen fastställdes av regeringen i enlighet med riksheraldikerämbetets förslag.

Sigillet på soptippen! Här citerar jag text från Gösta Öbergs arkiv: ”Vid den för Öregrunds stad olyckliga sammanslagningen med Östhammar 1967-68, sände de nya makthavarna till Öregrund en avdankad f.d. bokhandlare N.G., som gjort konkurs och därmed visat sin oduglighet att hålla reda på sina egna papper” … N.G. gick en endast tre månader lång arkivkurs i Uppsala. Sedan tog han sig an Öregrunds arkiv på Rådhuset och inledde med att beställa sexton sopsäckar, i vilka Öregrunds arkiv packades ner. Även sigillet! En chaufför fick order om att köra allt till soptippen. Denne chaufför räddade Öregrunds sigill, då han mest av en slump råkade titta i den säck där just sigillet fanns. Chauffören lämnade sigillet samt några andra handlingar till Öregrunds hembygdsförening.

Efter sammanslagningen skulle Östhammars kommun ha ett kommungemensamt vapen, och ett förslag skickades till riksheraldikern år 1978. Samtliga kommundelars vapen skickades med. Utom Öregrunds! Carl-Axel Holmgren (från Harg) som arbetade på Norrtelje Tidning och var en stor Öregrundsvän, upptäckte misstaget och såg personligen till att riksheraldikern fick även Öregrunds stadsvapen. Så gick det till när Öregrundsskeppet förevigades i Östhammars kommunvapen: ”I fält av guld ett tremastat svart skepp med seglet beslaget på mellersta masten samt däröver en röd ginstam, belagd med tre järnmärken av guld.” [Uppsala län. Reg. 1979]

You may also like...