Greven av Öregrund

Fragment från Öregrunds historia. År 1561 skänkte Erik XIV Öregrund till greve Per Brahe d.ä. Men, Brahe var inte nöjd och bytte Öregrund mot Visingsö.

– – – Redan nu förebådades instiftandet av grevevärdigheten, som också vid konungens kröning 29 juni 1561 tilldelades B. jämte Svante Sture och Gustav Johansson Tre Rosor. B. erhöll kort efteråt titeln greve av Öregrund utan motsvarande underhållsländer, och det var först efter upprepade påminnelser, som i enlighet med kungligt löfte de första, visserligen relativt obetydliga grevskapen utdelades. B. fick 20 mars 1562 Visingsö, varpå stadfästelsebrev utfärdades 17 juni 1564. 
Per Brahe (riksarkivet.se)

(På bild: Per Brahe d.ä, Wikipedia)
Runeberg.org/Öregrund

You may also like...