De första bussarna i Öregrund

Öregrunds första buss-station (ja, jag stavar med tre s!) sägs ha installerats i den nuvarande bodlängan på en privat tomt i korsningen Hamngatan/Västergatan. Kanske var det en inofficiell station? I Gösta Öbergs arkiv på hembygdsgården står att läsa om buss-stationen på bild: ”Öregrunds första busstation belägen i hörnet av Rådstugatan och Kyrkogatan. Inrymmande expedition och väntsal.” På foton från den här tiden ser den här stationen ut att ligga på den fastighet där Öregrunds Fastighetsbyrå och Öregrunds Skafferi fanns tidigare.

Observera att bilderna nedan inte ligger samma kronologiska ordning som texten.

Nuvarande Kyrkans Hus till vänster i bild, en av trapporna till Rådhuset till höger i bild.

År 1906 i Östhammars Tidning fanns en artikel med rubriken ”Öregrund förbättrar sina kommunikationer”. Artikeln handlade om källarmästare P.J. Pettersson som tillsammans med ett tiotal andra Öregrundsbor, främst företagare, hade köpt en fransk 12 hästkrafters motordroska för 5500 kronor i Stockholm. Droskan provkördes på Öregrundsvägarna och säljaren i Stockholm lovade att droskan skulle rulla på bra uppför alla backar.
Droskan underlättade resandet till och från Öregrunds Stadshotell och för andra resande till och från Öregrund.

Rådhusgatan med det gula Stadshotellet.

År 1921 flyttade Bror Ferdinand Kvist och John Florentin Karlsson till Öregrund. På våren satte de in ytterligare en omnibuss för att underlätta för persontrafiken mellan järnvägen i Harg och de två städerna Öregrund och Östhammar. Förutom chaufför och konduktör fick 10-12 passagerare plats.
Det blev den första busslinjen i vår del av landet!
Den här bussen var en kombination av lastbil och personbil. På flaket bakom chauffören fanns bockar med plankor på som fungerade som sittplatser. Senare blev det bättre komfort med fällbara säten, en sufflett med celluloidfönster som skyddade mot olika väder. Baktill fanns ett fällbart fotsteg för av- och påstigande. Bussen kom upp i 20 km/h. Det tog cirka en timme att köra bussen mellan Öregrund och Östhammar, och vintertid tog det både två och tre gånger så lång tid.
Ibland fick bussen möte med hästskjutsar och körde för nära de lösa dikeskanterna – det blev en och annan diskeskörning.

KK står för Kvist & Karlsson. Här har bussen kört i diket, antagligen efter möte med hästskjuts. Hästarna blev rädda för bussarna, som verkligen inte gick tyst. 

År 1922 hade trycket på persontrafiken och omnibussarna ökat och Kvist & Karlsson köpte ett bilchassi, som Bilsta i Östhammar byggde en kaross till för en kostnad av 2600 kronor. När bussen var färdig och besiktigad fick den registreringsnumret B 1724. Busskomforten ökade med bl.a. ett värmeelement under förarplatsen.Buss B 1724

År 1926 drog sig Kvist ur kompanjonskapet med Karlsson, som slog sig ihop med Albin Mattsson, vilken redan tillsammans med Gunnar Lövling hade startat passagerartrafik med postkörning. Busslinjen/rörelsen/företaget hette då Firma Karlsson & Mattsson. Fyra år senare (år 1930) överläts hela rörelsen till Roslagsbanan, och Karlsson blev stationsföreståndare i Öregrund fram till år 1931.

Åke Henriksson från Öregrund minns jag! Han satt bakom ratten på många bussar jag åkt med. År 1928 fick Henriksson arbete på Öregrunds buss-station som springpojke. Med dragkärra transporterade Åke ut gods till olika mottagare i Öregrund, eldade i kaminen på stationen och såg till att andra stationssysslor utfördes. Henriksson tog sedan körkort för lastbil och buss och avslutade sin yrkeskarriär som stationsmästare på Öregrunds buss-station. År 1978 gick Henriksson i pension. Öregrunds buss-station stängdes på grund av rationaliserad busstrafik.

You may also like...