Färjningen över isrännan Öregrund-Gräsö år 1941

GÖSTA ÖBERG, från Öregrund, skrev under sin levnad av artiklar i Östhammars Tidning (ÖT) och alla avskrifter finns i pärmar i arkivet hos Öregrunds Hembygdsförening. Här är en av alla dessa artiklar som Gösta Öberg skrev av och som jag citerar. Originalartikeln är från ÖT nummer 4 den 14 januari år 1941:

Färjningen Öregrund-Gräsö
Gräsö kommunalfullmäktige beslöt vid sammanträde i söndags att till färjkarlar att handha färjningen över isrännan mellan ön och fastlandet antaga fjärdingsman Gösta Andersson och Gustav Rydholm mot en ersättning av 8 kr. per dag. Priset för färjningen bestämdes till 25 öre per person under tiden kl. 8:30-15:00. Andra tider på dagen äger färjkarlarna rätt att själva med de resande överenskomma om befordringsavgiften.

You may also like...