Fornlämningar i Öregrunds inre hamn

Det fartygsornament som togs upp från Öregrunds inre hamn år 1964 finns på Öregrunds hembygdsgård och har följande mått:
höjd: 84 cm
bredd: 12 cm
djup: 9,5 – 10 cm

Artikel Östhammars Tidning 14 december 1964
”Det var mudderverket som fick upp trästycket, som tyvärr blev en hel del sönderbrutet. Det stycke man lyckades rädda upp på land mätte cirka en meter. Den som tog hand om fyndet var köpman Gösta Öberg, som även är den som ansvarar för samlingarna i hembygdsgården. Han berättade för Östhammars Tidning att trästycket nu skall konserveras och dess ålder skall fastställas vid Sjöhistoriska muséet. Var det sedan kommer att placeras återstår att se. Givetvis skulle hembygdsgården vara glad om fyndet finge placeras där bland de övriga samlingarna.
Trästycket har sannolikt suttit som ett ornament på akterspegeln till en båt. Det var vackert handskuret med utskärningar som inte så lite påminde om drakmönster.

Enligt tradition skall en gång för längesedan ett fartyg ha sjunkit just på den plats i hamnen, där fyndet gjordes. Till sommaren hoppas man kunna anlita grodmän för att undersöka om det finns ytterligare intressanta rester från denna okända öregrundsskuta.”

Finns det delar av skutan kvar på botten? 
”Det var mudderverket som fick upp trästycket, som tyvärr blev en hel del sönderbrutet.”
Vem/vilka har undersökt botten efter resten av fartyget?

You may also like...