Fyrskepp nummer 20 GREPEN – ny modell på hembygdsgården

En ny pärla i hembygdsföreningens samling! MODELL AV FYRSKEPP NUMMER 20: GREPEN.
Modellen har byggts av Ingvar Lyckhammar.


Läs mer om fyrskeppet 20 Grepen på Öregrunds Hembygdsförenings Facebooksida:
https://www.facebook.com/oregrundshembygdsforening


Fyrskeppet Grepens toalett.
” Sjön i området där GREPEN tjänstgjorde kunde vara krabb, vilket medförde att aktern slog i vågorna. I rundhuset akterut, där en toalett var byggd på en 7-tumsplanka, kom sjön ibland att fungera som en bidé.”

You may also like...