Byggnaden gamla skolan / Kustlaboratoriet 80 år

Den här tavlan finns på väggen i gamla skolan, nuvarande Kustlaboratoriet. 80 år!

You may also like...