Källarhålan under Stadsparken i Öregrund

Tidigare blogginlägg om den här platsen: Prästen Abraham Carlsson och Öregrunds nerbrunna prästgård

Källardörren har stått öppen sedan många år tillbaka, men nu ligger den på marken mellan tennisbanan och husgrunden/Stadsparken. I källaren finns förutom högar med bråte, spritflaskor och andra sopor. Vilka roar sig med att vistas i denna källarhåla?

You may also like...