Klockstapeln åter belyst

Öregrunds klockstapel har inte varit belyst sedan september i år, men nu har nya ljuskällor riggats så att tre av fyra sidor av klockstapeln är belyst. Arbetet med att belysa klockstapeln från alla håll beräknas vara färdigt i januari 2014.
Det blir så fint, så fint …

You may also like...