Konsekvenser av ’bus’ i Öregrund på 1600-talet: Sittning i tjuvkistan

Jag har skrivit av text i en av Öregrunds gamla domprotokoll, som finns på Öregrunds bibliotek:

7 december år 1646
Kom inför rätten Olof Ersson och klagade på två unga drängar, Staffan Smeds son och Hans Anderssons son, vilka haver med vilja löst hans båts förtöjningar från Olof Erssons sjöbodsbrygga. Båten hade sedan drivit en fjärdingsmil från staden och där slagits sönder under stormen. Pojkarna blev satta i tjuvkistan, då de inte hade några pengar att betala med.
(Slut citat)

Vad är tjuvkista?
tjuvkista | SAOB | svenska.se

You may also like...