Om dödsolyckan vid klockstapeln år 1906

Öregrunds Hembygdsförening:

”Den 26 juli år 1906 påbörjades sprängningen av brunnen på Klockarhöjden invid klockstapeln.
Arbetsledaren hette Alfred Jansson, boende på Vintergatan, hade fått i uppdrag av Magistraten att med en medhjälpare utföra sprängningen. Under arbetet skedde nedstigning i den djupa brunnen i en trätunna, som medelst ett spel och wire var placerad på marknivå och sköttes av medhjälparen som firade ner tunnan till lämplig nivå. Av någon anledning släppte mannen vid spelet sin vev och Alfred Jansson störtade ner i brunnen och omkom.
Alfreds hustru Emma Jansson erhöll 1 000 kronor i ersättning efter olyckan.

Brunnen som lär vara 100 fot eller 30 meter djup försågs med två handpumpar och ansågs lämna ett gott vatten. Den användes till mitten av 1970-talet då pumparna togs bort.
………………………………………………….

Alfred Jansson född i Hökhuvud 12 mars 1861. Död i Öregrund, ”olyckshändelse genom fall i brunn”, den 26 juli 1906. Gift med Klara Emma Kristina Klarin född 21 september 1858 i Hökhuvud. Död i Öregrund den 20 juni 1927. Sonen Martin Emanuel född 31 augusti 1888 i Hökhuvud. Död i Öregrund i tuberkulos den 25 augusti 1902.”

https://www.facebook.com/oregrundshembygdsforening

You may also like...