”Öregrunds-Grepen” – stadens egen tidning

Visste du att Öregrund har haft en egen tidning? Det kostade lika mycket att köpa en årsprenumeration som att köpa ett lösnummer – tidningen gavs ut endast en gång om året. Tidningen Öregrunds-Grepen gavs ut under 1890-talet. År 1891 kostade ett nummer av tidningen 20 öre.
Tidningen trycktes på Gefle-Postens tryckeri och fördes med ångbåt från Gävle till Öregrund.

Jag saknar verkligen en lokal nyhetstidning! Den senaste (förhoppningsvis inte sista!) var Östhammars Nyheter. Skulle vara fantastiskt att låta Öregrunds-Grepen återuppstå.

You may also like...