Öregrunds Sprithandelsbolag

Sockerdricka och vichyvatten kunde man köpa av Öregrunds Sprithandelsbolag. I alla fall år 1907 som den här fakturan är daterad till.
Faktura till dåtidens Tallparksförening. Kul att läsa alla verifikationer till Tallparksföreningen, som planterade träd och anlade stigar i parken.

Googlar … 
Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin; given Stockholms slott den 24 april 1915.
– – –
För närvarande hava till Kungl. Maj:t ingivits ansökningar från 70 bolag om anvisande av kontrollområden, nämligen i Stockholms stad: A.-B. Stockholmssystemet; i Stockholms län: bolagen i Södertälje, Sigtuna, Östhammar, Öregrund och Sundbyberg – – –

You may also like...