Pirater anföll sjömän från Öregrund – en överlevde till slaveri i Marocko

Arkivet på Öregrunds hembygdsgård är en skatt! Där finns svar på nästan alla frågor om vår stad, och svar på frågor man inte visste att man hade.

Stig Sandelin forskade om bl.a. Öregrund och lämnade fantastiska skrifter efter sig. Jag läste i en pärm med några av Sandelins sammanställningar. När jag bläddrade fram till rubriken Neptunigatan, trodde jag att texten handlade om bara den gatan – men icke! Jag citerar hela avsnittet:

NEPTUNIGATAN

”Huset här kallas Lotten Lindgrens gård och är en gammal sjökaptensgård från mitten av 1700-talet.
Titta på skorstenarna, en är röd och en är grön liksom skeppslanternorna. Det skulle vara babord och styrbord även på land! Där bodde coopvardie capitain Johan Pousette i början av 1800-talet. Enligt församlingens dödbok hade Pousette varit fånge hos turken.
Sverige hade inget otalt med Turkiet på den tiden, men då kallade man alla muhammedaner för turkar. Pousette hade troligen under någon sjöresa tagits till fånga av barbareskpirater. Det var Marocko och Algeriet som bedrev vad man kalla statssjöröveri. De överföll främmande skepp och tog besättningarna till fånga och krävde väldiga lösensummor. Många år betalade Sverige stora summor till sultanen för att svenska skepp skulle få lejd, andra år skickade man ned örlogsfartyg som skydd, bl.a. Bellona, som senare blev vrak vid Djursten.

Sverige betalade lösen för Pousette. Men de andra gick det värre för.
År 1757 seglade Stockholmsskeppet Levant mot en hamn i Västafrika. I besättningen fanns sex sjömän från Öregrund. Utanför Rabat råkade Levant ut för barbareskpiraterna. De kom i flera skepp och det blev strid. Fyra av Öregrundsborna blev skjutna eller nedhuggna, Öregrundsbåtsmannen Hans Humbla sköt sig själv för att inte bli fångad till slav, och Öregrundsmatrosen Jacob Ström fördes till Meknes i Marocko – som slav.”

Genrebild från Pixabay.

You may also like...