Råstuskolan i Öregrund

Meddelare till berättelsen om Råstuskolan är Karl Asplund, föddes i Öregrund år 1871. Från Folkminnen i Öregrund (Öregrunds hembygdsgård).

Hålla värmen
”När vi gick i skolan, skulle var unge om vintern ha ett par tre vedträn med sig under armen till skolan för värmens skull. Och vi ville inte vara sämre den ene än den andre, så vi tog med oss tre och till och med fyra trän ibland.”

Järsk-Hans-Jan från Kavarö steker korv på kaminen
Den här tiden hade skolbarnen varsin städvecka i skolan och ett schema för att elda i kaminen i skolsalen. Städade gjorde barnen på kvällarna. De barn som hade jour på kaminen (observatorer) kom först av alla till skolan och eldade i kaminen.
”Jag minns en gång, då jag och en bondpojke från Kavre, han kallades Järsk-Hans-Jan, var observatorer, att han lade en bit skrapkorv på kaminen, sedan den blivit het. Det blev ett så förskräckligt os att vi måste få ledigt en timme medan det drog ut.”

Lärare Ernström – snäll men sträng
Råstuskolan var den här tiden i änden av Rådhuset. Barnen satt i långbänkar med pulpeter som hade hål för bläckhorn. Katekesen och bibliska historien var de viktigaste läroböckerna.
”Lärare var på den tiden en som hette Ernström. Han var snäll men sträng, och då han blev arg så höjde sig ådrorna i pannan på honom.”

You may also like...