Öregrunds utveckling

Den viktigaste föreningen i Öregrund har ett året-om-perspektiv och har demokratiskt valda ledamöter till sin styrelse.

ÖREGRUNDS UTVECKLINGSRÅD
har fokus på att bevara och utveckla, behålla service och utöka den, fler bostäder för ökad inflyttning m.m. Rådet fungerar som remissinstans till Östhammars kommun samt tar in förslag från boende i Öregrund. Rådet bjuder in allmänheten till öppna rådsmöten minst en gång varje år. På ett av dessa möten föreslår rådets valberedning ledamöter till styrelsen.
Rådet bjuder in aktuella föreningar till sina styrelsemöten för att ta del av expertkunskap.
t.f. ordförande: Bobby Lodin: bobby@lodinlotsa.se