Öregrunds utveckling

De två viktigaste föreningarna i Öregrund har ett året-om-perspektiv och har demokratiskt valda ledamöter till sina styrelser.

ÖREGRUNDS UTVECKLINGSRÅD
har fokus på att bevara och utveckla, behålla service och utöka den, fler bostäder för ökad inflyttning m.m. Rådet fungerar som remissinstans till Östhammars kommun samt tar in förslag från boende i Öregrund. Rådet bjuder in allmänheten till öppna rådsmöten minst en gång varje år. På ett av dessa möten föreslår rådets valberedning ledamöter till styrelsen.
Rådet bjuder in aktuella föreningar till sina styrelsemöten för att ta del av expertkunskap.
t.f. ordförande: Bobby Lodin: bobby@lodinlotsa.se

ÖREGRUND-GRÄSÖ FÖRETAGARFÖRENING
har fokus på handel och näringsliv. Stärker och utvecklar företagen och företagsklimatet på orten. Verkar för att Öregrund och Gräsö ska vara en väl fungerande och trevlig plats att både verka och bo på – året om!
Vi har många små företag i vårt område och det kräver samverkan för gott resultat. Alla medlemmar bidrar på något sätt till att vi kan uppfylla vårt huvudsyfte. Ju fler vi är – desto starkare blir vi!

För att bli medlem i företagarföreningen betalar du in 500 kronor på
pg 53 16 75-7.
OBS! Märk inbetalningen med företagsnamnet. Maila sedan företagsnamn, kontaktperson, adress, tele och mail till info@ogff.se
Ordförande: Alexander Lindgren: alexander@grasokanot.se