65 miljoner kronor för flytt av färjeläget i Öregrund (så, det blir ingen flytt trots alla fördelar)

Granskad och godkänd av Trafikverket 2018-12-05, så utredningen har några år på nacken:

Nuläge och brister
Färjelinjen mellan Öregrund-Gräsö genererar stora mängder fordon, gående och cyklister under sommarperioden. Det skapar framkomlighetsproblem och problem med säkerheten för oskyddade trafikanter. Tillgängligheten till färjeläget är bristfällig då bussen under sommartid inte kan gå ända ner till färjeläget med anledning av trängseln.

Förslag till åtgärd: Kostnaden är 64,692 mnkr i prisnivå 2015-06.
Nytt färjeläge med annan väganslutning. Se figuren i sammanfattningen. Några korsningar tilkommer och en ny GC-bana anläggs längs delar av sträckan. Nytt färjeläge, 500 m ny väg, 500 m gc-bana med belysning, 1 cirkulationsplats, 1 A-korsning.

Här kan du läsa hela utredningen, som bara är på 6 sidor:
Genom Öregrund, flytt av färjeläge, VO2261

Här kan du läsa Ostkustens Framtids synpunkter på trafiken i Öregrunds stadskärna. Observera att två punkter fått siffran 2, men den sista ska förstås vara 3: Påverka Trafikverket för flytt av färjeläget
Synpunkter på trafik och hastigheter i Öregrunds stadskärna

You may also like...