Arbetet runt klockstapeln återupptas

Arbetet som påbörjades förra året på Klockarhöjden återupptas nu. Så, vad händer och hur ska det bli?
* 5 lyktstolpar (liknande dem i Societetsparken) ska installeras. Mycket berg på Klockarhöjden, så det har varit knepigt att hitta platser.
* 3 bänkar (ej bord) ska på plats.
* Betonghålstensplattor ska läggas ut.
* Informationsskylt om klockstapeln ska ställas ut (församlingen tar hand om det.

Hösten 2020 ska träden hamlas och syrenhäckarna skötas om.

Finansiering och arbete:
Initiativ via fokusprojektet ”Attraktiva och levande orter”. Finansieras av Jordbruksverket och Östhammars kommun samt ideella krafter i Öregrund.
Sponsring med maskiner och arbete av Upplands Berg & Schakt AB.

Vill du veta mer om projekt Klockarhöjden?
Kontakta Hans Lindström, Öregrund:
havet43@gmail.com

You may also like...