Blir finemang med utegym i Öregrund

Föreningen Öregrunds Idrottsklubb (ÖIK) vill anlägga ett utegym i anslutning till elljusspåret. Kommunen anser att ett utegym skulle bidra till områdets attraktivitet och bli ett bra komplement till elljusspåret.
Det fanns även en medborgarmotion om utegym i Öregrund

Citat från avtalstexten:

”Arrendatorn [Öregrunds Idrottsklubb] ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet på arrendestället finns under hela arrendetiden.”

”Arrendatorn ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel samt underhållskostnader.”

”Området arrenderas i befintligt skick. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i städat och vårdat skick.”

”Arrendatorn ansvarar för att anläggningen uppfyller gällande säkerhetskrav.”

You may also like...