Den nya brygganläggningen i Öregrunds hamn är på gång …

🙂 Nu händer det snart spännande grejer i Öregrunds hamn 🙂

SMART MARINA PRESSMEDDELANDE 23/9-19:

Ny brygganläggning i Öregrunds Hamn
Den som besökt Öregrunds hamn i synnerhet under juli känner väl till att det är trångt och svårt att få plats i hamnen. Fr.o.m. säsong 2020 får vi emellertid högre kapacitet i hamnen. Nu är nämligen EU-upphandlingen av den nya brygganläggningen till Öregrunds hamn klar. Utbyggnaden delfinansieras med 2 Mkr via EU-projektet Smart Marina. Pontech Marina AB som har fått uppdraget kommer att påbörja utbyggnaden inom kort. Hamnen får ca 32 nya gästplatser med Y-bommar. Säkerheten i hamnen kommer också att höjas några snäpp. Parallellt med detta arbetas det med att miljöcertifiera gästhamnen inför säsong 2020.

Det kommer även att bli en tillgänglighetsanpassad ramp ut till bryggorna.

Praktiskt arbete i hamnen kommer att ske 2019 fr.o.m. vecka 47  t.o.m. vecka 49.

You may also like...