Har du synpunkter på kommunens kommande förändringar i/vid Öregrunds hamn?

Östhammars kommun verkar ha fått problem med att invånarna i kommunen inte känner sig delaktiga i beslut, vilket är ett stort problem för invånarna, som ju besitter stor kunskap i sakfrågor men som nonchaleras. Det finns ett kommunalt dokument som heter ”Aktiviteter för att öka den upplevda delaktigheten” och som ska ’upp’ på KSAU 22 juni. Föredragande är Elin Dahm.

Upplever du delaktighet i hamnfrågorna?
Har du fått möjlighet att delta i någon enkät på temat Öregrunds hamnområde? Känner du dig delaktig i hur din stads (Öregrund) hamnområde kommer att se ut?
Det finns visserligen en detaljplan för området, och den var ute på remiss och då fick alla som ville möjlighet att lämna synpunkter (som kommunen kan strunta i).

Ingen utbyggnad av hamnen, utan det blir överbyggnad
Nu handlar det inte om påverka detaljplanen längre, utan om att påverka själva byggnationen av det som detaljplanen tillåter. En detaljplan visar vad som FÅR göras, inte vad som MÅSTE göras. Läs detaljplanen igen – den är intressant:
planbeskrivning-oregrunds-hamn.pdf (osthammar.se)

Dags för upphandling
Bryggorna ska breddas (10 meter) och trädäck ska byggas. Det finns många frågor om detta förstås och Östhammars kommun kommer snart, har jag fått information om, att upphandla entreprenör för det här hamnbygget. Vad kommer det att stå om färg, form, material, tillgänglighet, säkerhet …?
Vad är egentligen syftet med att bredda bryggor och lägga trädäck?

Har du synpunkter på det som komma skall, alltså bredare bryggor och trädäck?
Mejla Östhammar Direkt och skriv ”Synpunkt Öregrunds hamnområde”:
osthammardirekt@osthammar.se
(Du får ett diarienummer i retur när du skickat mejlet.)

Observera att det inte är Östhammars kommun som ber om dina synpunkter. Jag anser dock att du har rätt att lämna riktade synpunkter på den stad du bor i.

Jag undrar ofta vilka i Östhammars kommunhus som menar att de har kunskaper och kompetens för att bevara och utveckla ett kulturmiljöområde som ju Öregrunds hamnområde är.

…………………………………………………………………………………………….

Det finns många synpunkter på bredare bryggor och trädäck i Öregrunds hamn. Här är en synpunkt jag hämtade i kommunens diarium:

”Det är sorgligt att se hur Öregrunds kulturarv som sjöstad slukas av en omotiverad stor utbyggnad av hamnen. Det är enbart löjligt att påstå att en förbättrad trafiksituation skulle motivera utbyggnaden. Låt båtarna vara kvar och bevara byggnaderna som ett viktig del i hamnen.”

You may also like...