Järnvägen Uppsala-Öregrund blev inte av

Järnvägen mellan Uppsala och Öregrund blev inte av. Varför blev den inte av?

Forskning om järnvägen som inte blev av
År 1901 bildades Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag med säte i Uppsala. Bolagets ändamål: ”Att bygga och trafikera en normalspårig järnväg [1435 mm mellan rälsen] mellan Uppsala och Östhammar samt Öregrund.” VD för bolaget var advokat Karl Tycho Louis Chrysander.
Bolaget upplöstes 1935.

Man ville anlägga en järnväg mellan Uppsala och Öregrund med följande sträckning på 79 kilometer: Uppsala station – Norra Hellby station – Karby hållplats – Skeke station – Husby station – Skoby hållplats – Alunda station – Mångsta hållplats – Gimo station – Hökhuvud hållplats – Uppskedika hållplats – Östhammar station – Söderby hållplats – Öregrund station.

Jag har skrivit så mycket mer om det här än bara den här texten. Jag använder så många källor som möjligt, och väntar nu besked från Östhammars kommun/kommunarkivet om när jag kan besöka arkivet för att få fram mer information i järnvägsfrågan. Just nu har jag många frågor:

* Varför drog Östhammars stad tillbaka sitt intresse? Trodde de att Öregrunds stad skulle expandera och utvecklas mer än Östhammars stad? Östhammar visade intresse på nytt efter några år. Varför?
* Stämmer det att handlarna i Öregrund inte ville ha järnväg från Öregrund till Uppsala, för att de var oroliga för att Öregrundsborna skulle ta tåget till Uppsala och handla där i stället? Finns några skrivelser om det?
* Vad hände med de 200 000 kronorna som Öregrunds stad lånade av staten för att köpa aktier i Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag? Omräknat till dagens värde: 6,2 miljoner kronor.

Längre fram i tiden, nämligen år 2009, lämnade Agneta Gille (S) en motion till riksdagen med förslag om järnväg mellan Uppsala och Östhammar. Avslag på motionen! ”Förstås”, vill jag gärna tillägga. Det verkar vara stadsborna som definierar landsbygden utifrån vad de själva använder landsbygden till. Tåg i det ”pittoreska” och ”idylliska” passar helt säkert inte in i stadsbornas bild av semesterparadiset i norra Roslagen.
Länk till Agneta Gilles motion
* De politiska partierna Miljöpartiet Östhammar och Ostkustens Framtid vill ha spårbunden trafik i Östhammars kommun. Varför vill inte de övriga politiska partierna ha det? De har åtminstone inte uttalat sig i frågan. Varför inte?

You may also like...