Laglighetsprövning om Tallparksgården

Jan Stanje och jag har ansökt om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Uppsala av kommunstyrelsens beslut om att stoppa planerna på att bygga ut Tallparksgården. Eftersom vi inte erkänner kommunstyrelsen som Östhammars kommuns högsta beslutande organ valde vi att överklaga beslutsnivå i stället för beslutet, och hänvisar i vår överklagan till kommunallagen:

Vi hänvisar till Kommunallagen, 5 kap. Fullmäktige, 1 § om fullmäktiges uppgifter:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
   1. mål och riktlinjer för verksamheten.

Kommunstyrelsen verkar ha förstått kommunallagen som att kommunfullmäktiges enda uppgifter är att klubba budget och policydokument.
Överklagan är på 3 sidor, men jag citerar inget mer från överklagan här. Vi har båda fått brev från Förvaltningsrätten med diarienummer.
Vad händer nu? Antingen upphäver Förvaltningsrätten kommunstyrelsens beslut, eller så avslår Förvaltningsrätten överklagan och ger kommunstyrelsen rätt.

You may also like...