Meddelande från Öregrunds interima utvecklingsråd

Öregrunds interima Utvecklingsråd hade årets första sammankomst i Tallparkspaviljongen den 14:e mars. Diskussionerna fokuserade på:
* Kommunens förslag på nytt reglemente för Utvecklingsgrupperna.
(Remiss-svar)
* Rådets medverkan i arbetet med kommunens planer på förändringar inom hamnområdet (” Vision Öregrund”).
/ Öregrunds interima utvecklingsråd


Ledamot Anna Öberg kunde ej närvara vid mötet och saknas på bilden:
Bobby Lodin (t.f. ordförande), Olle Pettersson, Hans Lindström,
Torsten Molarin, Magnus Appelberg och Sakarias Petersson.

You may also like...